Menu

Dārzi un pļavas
Rīgas centrā

Dārzi un pļavas
Rīgas centrā

Mēs veidojam zaļu, atvērtu un sociāli iekļaujošu pilsētvidi visiem Rīgas iedzīvotājiem, mudinot tos iesaistīties savas pilsētas attīstībā.

Ko mēs darām?

Nodrošinām ģeogrāfiski un finansiāli pieejamus urbānos dārzus Rīgas centra iedzīvotājiem, veicinām izpratni par dabā notiekošajiem procesiem un organizējam izglītības programmu visu vecumu dārzniekiem.

Padarām pagaidām neizmantotu teritoriju par skaistu, atvērtu un bioloģiski daudzveidīgu zaļo zonu ar mazdārziņiem un ziedu pļavām, kurās norisinās kopienas pasākumi un dažādi kultūras notikumi.

Vēlies atbalstīt dārzus?